Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Usługa zagospodarowania odpadówstrzalkaUsługi pozostałestrzalkaDla KlientówstrzalkaStrona główna

Usługa zagospodarowania odpadów

Usługa zagospodarowania odpadów w procesach:

  • fermentacji w zamkniętych komorach fermentacyjnych
  • kompostowania na kompostowani odpadów biodegradowalnych

Spółka „Wodociągi Słupsk” świadczy usługi w zakresie odzysku odpadów na podstawie obowiązującej do 31 grudnia 2024 roku decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego (znak DROŚ.SO.7243.68.2014/2015.ES z 29.01.2015) – pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73. Przedmiotowe pozwolenie podlegało ustawowej zmianie, zatwierdzonej w dniu 11 lipca 2022 roku decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego (znak: DROŚ-S.7243.22.2020/2022.BB).

Cena zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującym cennikiem usług Spółki „Wodociągi Słupsk”.
Pobierz – Cennik usługi przyjmowania nieczystości ciekłych i zagospodarowania odpadów
Pobierz – Cennik Usług Dodatkowych

W celu przekazania naszej Spółce odpadów do zagospodarowania (odzysku) należy:

  • pobrać z Biura Obsługi Klienta na terenie siedziby Spółki (budynek A pokój nr 1)  lub ze strony internetowej wniosek o przyjmowanie odpadu i wypełnić go.
  • wypełniony wniosek złożyć w sekretariacie Spółki przy ul. E. Orzeszkowej 1 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl, bądź też przesłać faksem na nr  59 841-83-02.

W odpowiedzi na wniosek przedstawiciele naszego przedsiębiorstwa przyjadą na wizję lokalną w miejsce wytwarzania lub magazynowania odpadów i po spisaniu protokołu ostatecznie zostanie podjęta decyzja o możliwości przyjęcia odpadu do zagospodarowania, o który dana firma zawnioskowała.

W przypadku chęci zawarcia umowy w sprawie zagospodarowania odpadów oprócz wniosku należy załączyć:

  • wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Kontakt:

Oczyszczalnia Ścieków w Słupsku
tel. 59 841-84-86
e-mail: a.sitnik@wodociagi.slupsk.pl