Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

O spółceStrona główna

O spółce

ZARZĄD

Andrzej Wójtowicz – Prezes Zarządu
Alina Zimnicka – Członek Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy spółki „Wodociągi Słupsk” oraz reprezentuje Spółkę.

RADA NADZORCZA

Paweł Kasprzyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Iwona Żytka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marta Bursztynowicz – Członek Rady Nadzorczej
Leszek Harasim – Członek Rady Nadzorczej
Jacek Kaźmierski – Członek Rady Nadzorczej
Edward Rybczyński – Członek Rady Nadzorczej

STATUS PRAWNY

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma, pod którą Spółka działa: „Wodociągi Słupsk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku
Zarejestrowana: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000078635
Siedziba: Miasto Słupsk
Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
NIP: 839-000-55-92
REGON: 770528472
Nr konta: Pekao S.A. o/Słupsk 15 1240 5790 1111 0000 5385 4425
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 86 164 000,00 zł (osiemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące)

Założycielem Spółki z o.o. „Wodociągi Słupsk” jest Miasto Słupsk.
Spółka powstała z dniem 02.03.1992 r. w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji działającego jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. Przekształcenie nastąpiło na podstawie Uchwały Rady Miejskiej oraz na podstawie Ustawy o samorządzie terytorialnym.

Spółka działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie umowy Spółki.

Od 30 stycznia 2012 roku udziałowcem Spółki stała się Gmina Kobylnica. Od 16 grudnia 2014 roku Słupsk – Miasto na Prawach Powiatu posiada w spółce 83,31% udziałów, zaś Gmina Kobylnica – 16,69%. Słupsk – Miasto na Prawach Powiatu posiada 88,85% głosów, a Gmina Kobylnica – 11,15%.

Spółka jest jednostką jednooddziałową, działa w granicach administracyjnych Miasta Słupska, Gminy Kobylnica oraz Gminy Słupsk.

Baza Spółki znajduje się w Słupsku przy ulicy Elizy Orzeszkowej 1 i obejmuje administrację oraz wydziały pomocnicze (warsztat mechaniczny, elektryczny, transport wraz z warsztatem samochodowym).

Obiekty produkcji wody znajdują się przy ulicach: Bohaterów Westerplatte, Legionów Polskich oraz w oddalonej o około 5 km od Słupska miejscowości Głobino. Eksploatowana przez Spółkę oczyszczalnia ścieków mieści się w Słupsku przy ul. Sportowej za osiedlem Ryczewo.

m4s0n501