Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

OczyszczalniastrzalkaNasze obiektystrzalkaO spółcestrzalkaStrona główna

Oczyszczalnia

Oczyszczalnia ścieków w Słupsku oczyszcza ścieki z Miasta Słupska oraz gmin ościennych – Słupsk i Kobylnica. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, przystosowaną do głębokiego usuwania związków biogennych w trójfazowym, modyfikowanym procesie Bardenpho, uzupełnionym komorą predenitryfikacji. Obciążenie ładunkowe oczyszczalni odpowiada 200 000 RLM, zaś średni przepływ dobowy wynosi ok. 19 647 m3/d.

Słupska oczyszczalnia jest obiektem gruntownie zmodernizowanym, oddanym do eksploatacji po przebudowie części ściekowej w czerwcu 1998 roku, natomiast w 2010 roku zakończono prace inwestycyjne dotyczące przeróbki osadów. Inwestycja prowadzona była w ramach „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” – projektu współfinansowanego z unijnego Funduszu Spójności. Pozwoliła ona na większą redukcję masy osadów – zarówno poprzez redukcję masy organicznej w procesach stabilizacji i dezintegracji ultradźwiękowej, jak również większą redukcję wody zawartej w osadach w procesach odwodnienia. W efekcie następuje całkowite unieszkodliwienie i wykorzystanie osadów w procesie kompostowania, z uwzględnieniem zarówno wzrostu produkcji osadów (dodatkowe ścieki z gmin ościennych), jak i przewidywanej ilości dowożonych odpadów poflotacyjnych (tłuszczy), stanowiącym poważny problem odpadowy w regionie słupskim.

W 2015 roku Spółka „Wodociągi Słupsk” rozpoczęła realizację kolejnego projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pn. „Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”. Celem generalnym Projektu jest zwiększenie możliwości przyjęcia i oczyszczenia większej ilości ładunków zanieczyszczeń oraz optymalizacja procesu technologicznego w oczyszczalni ścieków, szczególnie w zakresie gospodarki osadowej wraz ze zmniejszeniem immisji gazów (w tym złowonnych) do atmosfery , czyli ograniczenie uciążliwości odorowej.

W wyniku realizacji Projektu, słupska oczyszczalnia ścieków wzbogaciła się o nowe obiekty:
– czwartą zamkniętą komorę fermentacyjną (ZKF) o pojemności 2 500 m3
– zbiornik na biogaz o pojemności 1 250 m3
– reaktor biologiczny dla odcieków
– instalację do wapnowania osadów odwodnionych
– instalację biofiltracji kompostowni
– stanowisko obsługi wozów asenizacyjnych (SOWA)

Pobierz mapę w formacie PDF

Strategia rozwojowa oczyszczalni ścieków w Słupsku.

 1. Oczyszczalnia bezemisyjna:
  • bez odpadów (recykling organiczny)
  • bez mediów zewnętrznych (woda, ciepło, prąd, itp.)
  • bez zapachów
  • bez ścieków (odzysk wody, gospodarcze wykorzystanie ścieków oczyszczonych)
 2. Preferowanie metod biologicznych
 3. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energetycznych
 4. Oczyszczalnia o zasięgu regionalnym
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa procesowego
 6. Niskie koszty kapitałowe poprzez racjonalnie wdrożone modele inwestycyjne
 7. Niskie koszty operacyjne poprzez efektywne rozwiązania techniczne i programy optymalizacyjne.