Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Podstawy i cele działaniastrzalkaO spółcestrzalkaStrona główna

Podstawy i cele działania

Spółka powstała z dniem 02.03.1992 r. w wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na mocy Uchwały Rady Miejskiej z dnia 18.12.1991 r. nr 237/91 i zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000078635.

Spółka jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej i działa w oparciu o przepisy:

 • akt notarialny z dnia 25.02.1992 r. repertorium A numer 2783/1992 – akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z późniejszymi zmianami,
 • ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2013 r., poz. 1030),
 • ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity:
  U. z 2013 r., poz. 216 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.).

Podstawową działalnością Spółki są usługi wodociągowe i kanalizacyjne, które Spółka realizuje zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [ustawa zaopatrzeniowa] na terenie trzech gmin: Miasta Słupska, Gminy Redzikowo i Gminy Kobylnica na podstawie udzielonych zezwoleń i umów:

Miasto/Gmina Podstawa prawna działalności Spółki Miejscowości
Miasto Słupsk
 • Decyzja GKiOŚ.V.7015-1/03 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.03.2003 r. –
  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzana ścieków na terenie miasta Słupska;
 • Umowa Spółki z dnia 25.02.1992 r. repertorium A numer 2783/1992

WODA I ŚCIEKI:

usługi na terenie całego miasta Słupska od powstania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Gmina Kobylnica
 • Decyzja Wójta Gminy Kobylnica z 24 sierpnia 2009 r. – w zakresie zbiorowego odprowadzana ścieków na terenie gminy Kobylnica;
 • Decyzja Wójta Gminy Kobylnica z 31 marca 2010 r. – w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kobylnica;
 • Decyzja Wójta Gminy Kobylnica 27 czerwca 2012 r. – w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kobylnica
WODAod 1 lipca 2011 r.: Sycewice, Dobrzęcino
od 1 stycznia 2012 – na obszarze całej GminyŚCIEKI:od 1 stycznia 2010 r.: Kobylnica, Łosino, Bolesławice, Widzino, Kruszyna, Zajączkowo, Sierakowo Słupskie, Kończewo, Żelki, Żelkówko, Kwakowo, Komiłowo, Lubuń;
od 1 lipca 2011 r.: Lulemino, Kuleszewo i Sycewice, Dobrzęcino
od 1 stycznia 2013 r.: Reblino, Reblinko
Gmina Redzikowo
 • Decyzja GM-7062/40/1/09 Wójta Gminy Słupsk z 24 listopada 2009 r. – w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupsk.
 • Umowa nieodpłatnego używania z dnia 23 marca 2010 r.
ŚCIEKI:

od 1 lipca 2010 r.: Redęcin, Gać, Swołowo, Krzemienica, Bruskowo Małe, Bruskowo Wielkie, Wierzbięcin, Gałęzinowo, Strzelinko, Strzelino, Bydlino, Włynkowo, Włynkówko, Krępa Słupska, Płaszewko, Kusowo, Stanięcino, Siemianice, Swochowo
od 1 stycznia 2011r.: Jezierzyce, Rogawica, Bukówka, Grąsino
od 10 maja 2011 r.: Warblewo
od 1 listopada 2011 r.: Redzikowo, Wieszyno

 

Celem działania Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w szczególności:

 • zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny
 • zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków określonych w obowiązujących przepisach i pozwoleniach oraz odpowiedni sposób monitorowania jakości, zadowalający odbiorców usług
 • rozwój przedsiębiorstwa poprzez ustalenie i realizację polityki inwestycyjnej ustalonej w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji
 • racjonalne gospodarowanie powierzonymi zasobami wodnymi
 • ochrona środowiska, szczególnie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • kształtowanie postaw konsumenckich, w szczególności racjonalizacji użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków realizowane poprzez nowoczesne rozwiązania techniczne, skuteczną politykę informacyjną, konsultacje społeczne, edukację ekologiczną, itp. działania
 • działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, którego celem jest osiąganie niezbędnych przychodów, stanowiących podstawę kalkulacji taryf, gwarantujące zapewnienie odpowiedniej jakości usług, pokrycie uzasadnionych wydatków na eksploatację, utrzymanie i rozwój systemów wodociągowo-kanalizacyjnych
 • ochronę interesów odbiorców usług, m.in. poprzez odpowiednią systematykę kosztów, politykę taryfową oraz eliminację subsydiowania skrośnego
 • rozwój usług dodatkowych mających na celu wykorzystania potencjału technicznego i intelektualnego Spółki, których celem jest osiąganie odpowiednich zysków i zmniejszanie kosztów działalności podstawowej.