Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Przedmiot działalnościstrzalkaO spółcestrzalkaStrona główna

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki „Wodociągi Słupsk” jest:

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

36.00.Z

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

37.00.Z

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.11.Z

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.21.Z

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

39.00.Z

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.21.Z

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych                                                 i elektroenergetycznych

42.22.Z

Pozostałe badania i analizy techniczne

71.20.B

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.12.Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

46.90.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.20.Z

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.59.B

Wytwarzanie energii elektrycznej

35.11.Z

Przesyłanie energii elektrycznej

35.12.Z

Dystrybucja energii elektrycznej

35.13.Z

Handel energią elektryczną

35.14.Z

Naprawa i konserwacja maszyn

33.12.Z

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

35.30.Z

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.22.Z

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.10.Z

Działalność taksówek osobowych

49.32.Z

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.11.Z

Transport drogowy towarów

49.41.Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.32.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw  i kongresów

82.30.Z

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.99.Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

74.90.Z

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.99.Z