Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Wieloletnie plany rozwojustrzalkaO spółcestrzalkaStrona główna

Wieloletnie plany rozwoju

„Plany są niczym, planowanie jest wszystkim” – te słowa Dwighta D. Eisenhowera odzwierciedlają rolę etapu planowania w naszych inwestycjach. Dobre planowanie pozwala uniknąć wielu błędów oraz problemów na etapie realizacji i eksploatacji.

Plan to dokument, który jest projektem przyszłości jakiej pragniemy, zawierający skuteczne środki do jej realizacji. Nasze plany są projekcją działań, które mają nas zaprowadzić do zamierzonego celu.

Polityka inwestycyjna Spółki jest elementem strategii rozwojowej opartej na zrównoważonym rozwoju. Staramy się zapewnić rozwój regionu z poszanowaniem aspektów środowiskowych, wysoki standard usług, niezawodność, a jednocześnie akceptowalność cen. Dlatego inwestycje są ściśle powiązane z polityka taryfową i nadzorowane oraz uchwalane przez poszczególne samorządy. Co roku, zgodnie z kalendarzem ustawowym, prezentujemy władzom poszczególnych gmin projekty wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z ich bieżąca aktualizacją.

W swoich działaniach inwestycyjnych przyjęliśmy odpowiednie priorytety, zapewniające przede wszystkim efektywność i trwałość instytucjonalną realizowanych projektów:

  • PRAWO I DOKUMENTY PROGRAMOWE – rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi formalnymi, szczególnie w aspektach środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, również w zakresie odpowiedniej alokacji kosztów;
  • ZASADY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO I DOBRA PUBLICZNEGO – preferencja dla rozwiązań o charakterze interesu publicznego, uzasadniające rozwiązania o mniejszej efektywności ekonomicznej, ale realizujące cele społeczne i środowiskowe, w tym niezawodność;
  • EKONOMIA – OPTYMALIZACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI – celem Spółki nie jest zysk, ale optymalizacja kosztów z punktu widzenia odbiorcy końcowego, również w zakresie wykorzystania istniejących potencjałów;
  • NAJLEPSZA DOSTĘPNA TECHNIKA + EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – stosowanie rozwiązań technicznych sprawdzonych (studia przypadków) lub poprzedzonych programami badawczymi i benchmarkingowymi, realizujemy projekty tylko dobrze przygotowane z odpowiednią jakością dokumentacji technicznej lub programów funkcjonalno-użytkowych.

Model rozwojowy Spółki polega na dojściu do dużych celów za pomocą małych, ale częstych kroków. Pozwala nam to na lepsze wykorzystanie potencjału istniejącej amortyzacji oraz możliwość weryfikacji i ewaluacji projektów i celów.

Zobacz:

Rok 2010

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie MIASTA SŁUPSKA – PLAN BAZOWY na okres 01.07.2010 – 30.06.2013

Rok 2011

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie MIASTA SŁUPSKA na okres 01.07.2011 – 30.06.2014

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie GMINY KOBYLNICA – PLAN BAZOWY na okres 01.07.2011 – 30.06.2014 r.

Rok 2012

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie MIASTA SŁUPSKA na okres 01.07.2012 – 30.06.2015 – PREZENTACJA

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie MIASTA SŁUPSKA na okres 01.07.2012 – 30.06.2015

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie GMINY KOBYLNICA na okres 01.07.2012 – 30.06.2015

Rok 2013

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie MIASTA SŁUPSKA na okres 01.07.2013 – 30.06.2016

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie GMINY KOBYLNICA na okres 01.07.2013 – 30.06.2016

Rok 2014

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie MIASTA SŁUPSKA na okres 01.07.2014 – 30.06.2017 – PREZENTACJA

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie MIASTA SŁUPSKA na okres 01.07.2014 – 30.06.2017

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie GMINY KOBYLNICA na okres 01.07.2014 – 30.06.2017

Rok 2015

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie MIASTA SŁUPSKA na okres 01.07.2015 – 30.06.2018

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie GMINY KOBYLNICA na okres 01.07.2015 – 30.06.2018

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie GMINY SŁUPSK na okres 01.07.2015 – 30.06.2018

Rok 2016

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie GMINY KOBYLNICA na okres 01.07.2016 – 30.06.2019

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie MIASTA SŁUPSKA na okres 01.07.2016 – 30.06.2019 – PREZENTACJA

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie MIASTA SŁUPSKA na okres 01.07.2016 – 30.06.2019

Rok 2017

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie GMINY KOBYLNICA na okres 01.07.2017 – 30.06.2020

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla MIASTA SŁUPSKA na okres 01.07.2017-30.06.2020

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla MIASTA SŁUPSKA na okres 01.07.2017-30.06.2020 – główne inwestycje sieciowe – PREZENTACJA

Rok 2018

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla MIASTA SŁUPSKA na okres 01.07.2018-30.06.2021

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla MIASTA SŁUPSKA na okres 01.07.2018-30.06.2021 – PREZENTACJA

Rok 2020

        Uchwała XXXI/260/20 z 17 grudnia 2020

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie GMINY KOBYLNICA na okres 01.01.2022 – 31.12.2024 – PREZENTACJA

       Uchwala XXVI/419/20 z 21 grudnia 2020

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla MIASTA SŁUPSKA na okres 01.01.2022 – 31.12.2024 – PREZENTACJA

       Uchwała XXXI/342/21 z 26 stycznia 2021

        – Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie
        GMINY SŁUPSK na okres 01.01.2022 – 31.12.2024 – PREZENTACJA

ROK 2021

         Uchwała nr XXXI/342/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, będących   w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółki z o.o. na lata 2022-2024

ROK 2022

Uchwała nr XLVI/672/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2022 r. – w sprawie uchwalenia AKTUALIZACJI wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku

Aktualizacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku na okres 1.01.2022 r. – 31.12.2024 r.