Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Zintegrowany System ZarządzaniastrzalkaO spółcestrzalkaStrona główna

Zintegrowany System Zarządzania

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Utrzymując Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowy oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. realizują jedno z założeń długofalowej Strategii Rozwoju.

Będąc kompleksowym dostawcą usług wodno-kanalizacyjnych dla miasta Słupska i ościennych gmin, obejmujących produkcję, uzdatnianie i dostarczanie wody, odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, zagospodarowanie osadów i biogazu powstających w procesie ich oczyszczania, jak też efektywne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, stosujemy praktykę identyfikowania i harmonijnego zaspokajania potrzeb stron związanych z działalnością naszego przedsiębiorstwa, tj.: klientów/odbiorców, dostawców, pracowników, właścicieli i lokalnej społeczności.

Mając na uwadze wymagania i dobro zainteresowanych stron, przestrzegając obowiązujących uregulowań prawnych i innych, realizujemy działania mające na celu ciągłe doskonalenie funkcjonowania spółki, w celu podnoszenia jakości usług i wyrobów, poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływania na otaczające środowisko przyrodnicze. Realizujemy politykę Zrównoważonego Rozwoju.

Zobowiązujemy się do:

 • produkcji i dystrybucji wody wysokiej jakości, o parametrach zgodnych z przepisami
  i normami, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne,
 • zachowania zgodnych z wymogami prawa parametrów oczyszczania ścieków i ich nieszkodliwego odprowadzania do środowiska przyrodniczego,
 • utrzymania ciągłej sprawności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz energetycznych,
 • ciągłego monitorowania podstawowych procesów prowadzenia ruchu, w celu bieżącej kontroli oraz okresowej oceny ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami prawnymi i innymi wymaganiami, do których spełnienia spółka się zobowiązała,
 • aktywności rozwojowej, inwestycyjnej i innowacyjnej w strategicznych obszarach działalności spółki, przy stosowaniu zasad polityki efektywności energetycznej
  i zarządzania ryzykiem, celem ciągłej poprawy skuteczności procesów oraz osiągania zamierzonych efektów środowiskowych,
 • przestrzegania zasady, że wszyscy pracownicy organizacji odpowiadają
  za jakość, bezpieczeństwo pracy i otaczające środowisko a odpowiedzialność ta jest równoznaczna z odpowiedzialnością za nasze przedsiębiorstwo,
 • promowania wśród zainteresowanych stron świadomości projakościowej, prośrodowiskowej i profilaktyki bhp na zasadach konsultacji i współudziału pracowników w każdym działaniu i na każdym stanowisku pracy,

Zarząd Spółki „Wodociągi Słupsk” deklaruje zapewnienie zasobów na realizację niniejszej polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania – zgodnego z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-ISO 45001.

Pobierz Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania w wersji PDF

Pobierz certyfikat w wersji PDF:

 1. Certyfikat ZSZ PCBC S.A.
 2. Załącznik do Certyfikatu ZSZ PCBC S.A. – lokalizacje
 3. Certyfikat ZSZ IQNet
 4. Załącznik do Certyfikatu ZSZ PCBC S.A. – lokalizacje

Zgodnie z PN-EN ISO 14001:2015-09 pkt 6.1.2 w Spółce „Wodociągi Słupsk” zostały zidentyfikowane następujące, znaczące aspekty środowiskowe:

 1. Woda pobrana z ujęć podziemnych
 2. Oczyszczone ścieki komunalne wprowadzone do odbiornika — rzeki Słupi

Zobacz dokumenty ZSZ (Jakość/Środowisko/BHP):

Rok 2024

      1. Cele jakości na 2024
      2. Program środowiskowy 2024-2025
      3. Plan poprawy warunków BHP na 2024

Rok 2023

       1. Cele jakości na 2023
       2. Program środowiskowy 2022-2023 – aktualizacja
       3. Plan poprawy warunków BHP na 2023

Rok 2022

 1. Cele jakości na 2022
 2. Program środowiskowy 2022-2023
 3. Plan poprawy warunków BHP na 2022

Rok 2021

 1. Cele jakości na 2021
 2. Program środowiskowy 2020-2021
 3. Plan poprawy warunków BHP na 2021
 4. Raport z audytu 2021

Rok 2020

 1. Cele jakości na 2020
 2. Program środowiskowy 2020-2021
 3. Plan poprawy warunków BHP na 2020
 4. Raport z audytu 2020

Rok 2019

 1. Cele jakości na 2019
 2. Program środowiskowy na 2018-2019 – aktualizacja
 3. Plan poprawy warunków BHP na 2019
 4. Raport z audytu 2019

Rok 2018

 1. Cele jakości na 2018
 2. Program środowiskowy na 2018-2019
 3. Plan poprawy warunków BHP na 2018
 4. Raport z audytu 2018