Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

26.10.2009strzalkaStrona główna

26.10.2009

26.10.2009

26 października w siedzibie „Wodociągów Słupsk” podpisane zostały umowy o współpracy pomiędzy Spółką a Gminą Kobylnica, reprezentowaną przez Wójta Leszka Kulińskiego oraz Gminą Słupsk, reprezentowaną przez Wójta Mariusza Chmiela. To bardzo ważny element realizacji „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”.

Podpisane umowy o współpracy doprecyzowują zapisy Porozumienia Międzygminnego z 13 maja br. i ustalają warunki i zasady współpracy pomiędzy Gminami oraz Spółką, co w praktyce pozwoli m.in. na to, iż od 1 stycznia 2010r. „Wodociągi Słupsk” będą świadczyły na części Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. „Wodociągi Słupsk” przygotowały również propozycje cen i stawek opłat, które zostaną zaproponowane przez Wójtów Radom Gmin do zatwierdzenia na pierwsze 18 miesięcy. Niebawem do naszych przyszłych odbiorców z terenów Gmin dostarczone zostaną nowe umowy w zakresie odprowadzania ścieków.

Zebrane z terenów Gmin ścieki, będą trafiały do wysokosprawnej oczyszczalni ścieków w Słupsku. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku zakończyła się na początku września br. i także była elementem „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”.

do góry