Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

ProjektstrzalkaFundusz SpójnościstrzalkaStrona główna

Projekt

 
„Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”
przedsięwzięcie „WODOCIĄGI SŁUPSK” Spółki z o.o.
współfinansowane z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
Cele projektu Podstawowym celem przedsięwzięcia „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Słupska, gminy Słupsk oraz gminy Kobylnica do wymagań Polski i Unii Europejskiej. Realizacja tego projektu przyczyni się także do osiągnięcia założeń formułowanych przez politykę ekologiczną Unii Europejskiej, tj. ochrona, zachowanie i poprawa jakości środowiska, ochrona zdrowia ludzkiego oraz oszczędne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.
Zakres projektu W ramach „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” podjęte zostaną następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

  • modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku
  • budowa nowej stacji uzdatniania wody w Słupsku
  • budowa głównego systemu transportu ścieków na oczyszczalnię w Słupsku
  • uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Słupska
  • budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Słupsk i gminie Kobylnica
Spodziewane efekty Efektem realizacji powyższych inwestycji będzie możliwość obsługiwania przez kanalizację zbiorczą wszystkich mieszkańców miasta Słupska oraz gmin Słupsk i Kobylnica. Obecnie na terenie gminy Słupsk system kanalizacji obejmuje 75% mieszkańców, w gminie Kobylnica 65%. Niemniej zbierane ścieki w znacznej części oczyszczane są w lokalnych oczyszczalniach, które są w złym stanie technicznym, a stopień oczyszczania nie zapewnia spełnienia norm prawa krajowego i Unii Europejskiej. Wszystkie ścieki kanalizacji zbiorczej z tych gmin będą oczyszczane na głównej oczyszczalni ścieków w Słupsku. Oczyszczalnia po modernizacji będzie oczyszczała w wymaganym stopniu wszystkie ścieki produkowane na terenie gmin objętych projektem. Wytwarzane osady ściekowe będą w całości kompostowane i zagospodarowane w postaci nawozu organicznego. Wdrożenie „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” pozwoli także na usunięcie istniejącego mankamentu systemu kanalizacyjnego Słupska jakim jest to, że prawie całość ścieków z miasta trafia do oczyszczalni przez pompownię główną, która jest już w znacznym stopniu wyeksploatowana. W przypadku awarii pompowni ścieki bez oczyszczenia trafiłyby do rzeki Słupi. Stworzenie nowego systemu transportu ścieków na oczyszczalnię uchroni znaczne obszary miasta i gminy Słupsk, Ustki oraz Morza Bałtyckiego przed realnym zagrożeniem sanitarnym. Ponadto budowa nowej stacji uzdatniania wody pozwoli zapewnić wszystkim mieszkańcom poziom jakości wody zgodny ze standardami unijnymi.
Koszt i wysokość
dofinansowania
Kwotę wydatków bezpośrednio związanych z realizacją projektu (planowaniem, programowaniem, zakupem terenu, budową, sprzętem, zarządzaniem projektem) skalkulowano na 19 597 010 euro. Udział Unii Europejskiej w finansowaniu „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” stanowi 70% i wynosi 13 717 907 euro.

  

Kontrakt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków”, „Budowa kanalizacji w Słupsku” oraz Kontrakt nr 03/II/część 2/2009 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica” i Kontrakt nr 03/I/część 4/zadanie 1 i zadanie 2 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk” zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.