Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

PrzetargistrzalkaFundusz SpójnościstrzalkaStrona główna

Przetargi

Informacje o przetargach

Przetarg Tytuł zadania Rodzaj Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie na stronie UZP/UOPWE Ogłoszenie na stronie BIP
 
02/PN/JRP/2009 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Slupsk – czesc IV roboty budowlane [pobierz] WWW WWW
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
– pytania i odpowiedzi I
– pytania i odpowiedzi II
– załączniki do oferty
– ogłoszenie o wyborze oferty
03/PN/JRP/2009 Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego średnioterminowego w formie linii odnawialnej z limitem do wysokości 3 500 000,00 PLN na finansowanie i refinansowanie wszystkich płatności z tytułu podatku od towarów i usług wynikających z realizacji inwestycji w ramach Projektu pn. Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska. usługa  [pobierz] WWW WWW
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
– pytania i odpowiedzi
– ogłoszenie o wyborze oferty
01/PN/JRP/2009 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kobylnica w miejscowościach: Kuleszewo, Lulemino, Sycewice roboty budowlane  [pobierz] WWW WWW
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
– zmiana części informacyjnej – mapy
– pytania i odpowiedzi
– załączniki do oferty
– Zmiana do załącznika nr 1
– ogłoszenie o wyborze oferty WWW
04/PN/JRP/2007 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk – w czterech częściach roboty budowlane  [pobierz] WWW WWW
specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
pytania i odpowiedzi
– ogłoszenie o wyborze oferty WWW
03/PN/JRP/2007 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kobylnica – w dwóch częściach roboty budowlane  [pobierz] WWW WWW
– unieważnienie postępowania w części II WWW
– ogłoszenie o wyborze oferty WWW
01/PN/JRP/2007 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Słupsk i gminie Kobylnica roboty budowlane  [pobierz] WWW WWW
– unieważnienie postępowania w części I i wykluczenie WWW
– unieważnienie postępowania w części II WWW
05/PN/JRP/2006 Inżynier dla Projektu pn.”Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” usługi  [pobierz] WWW WWW
– ogłoszenie o wyborze oferty WWW
04/PN/JRP/2006 Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku roboty budowlane  [pobierz] WWW WWW
– ogłoszenie o wyborze oferty WWW
03/PN/JRP/2006 Budowa stacji uzdatniania wody w Słupsku roboty budowlane WWW WWW
– ogłoszenie o wyborze oferty WWW WWW
02/PN/JRP/2006 Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa głównego kolektora ściekowego oraz sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku roboty budowlane WWW WWW
– ogłoszenie o wyborze oferty WWW WWW
01/PN/JRP/2006 Inżynier dla Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” według warunków kontraktowych FIDIC dla urządzeń oraz projektowania i budowy. usługi WWW WWW
– ogłoszenie o wyborze oferty unieważniony  [pobierz] WWW
02/PN/JRP/2005 Inżynier dla Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” według warunków kontraktowych FIDIC dla urządzeń oraz projektowania i budowy. usługi unieważniony WWW WWW