Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

PożyczkastrzalkaStrona główna

Pożyczka

Projekt p.n.: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”.

Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. – jako Beneficjent, w dniu 28.09.2021r. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie w formie pożyczki projektu p.n.: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Kwota udzielonej pożyczki: 3.000.000,00 PLN
Planowany termin ostatecznej spłaty pożyczki: 20.12.2026r.

Pożyczka z NFOŚiGW została udzielona Beneficjentowi w celu uzupełnienia wkładu własnego w realizację ww. projektu dofinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020.