Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

O projekciestrzalkaKrajowy Plan OdbudowystrzalkaStrona główna

O projekcie

„Rozwój kompetencji energetycznych  Słupskiego Klastra Bioenergetycznego”

Projekt realizowany  jest przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Ostatecznego odbiorcę wsparcia (OOW), będącego jednocześnie Liderem Słupskiego Klastra Bioenergetycznego.   W ramach projektu realizowane jest zadanie polegające na opracowaniu koncepcji rozwoju Słupskiego Klastra Bioenergetycznego, które zostało objęte wsparciem  bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności,  Inwestycja B2.2.2./G1.1.2. Część A (wsparcie przedinwestycyjne): Działanie A.1.: Rozwój istniejących klastrów energii, Poddziałanie: A.1a – etap I (klastry bez koncepcji rozwoju).

W dniu 22.05.2024 r. podpisano umowę o objęcie wsparciem bezzwrotnym ze Skarbem Państwa- Ministrem Rozwoju u Technologii z siedzibą w Warszawie.

Okres realizacji projektu: od 29.05.2024 r. do 31.12.2024 r.

Całkowity  planowany koszt projektu:  249.323,50 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 198.943,50 zł:  w tym:

  • Wydatki bezpośrednie: 189.470,00 zł
  • Wydatki pośrednie: 9.473,50 zł

Łączna wartość wsparcia z planu rozwojowego: 179.996,50 zł

Przedmiot projektu:

Projekt obejmuje opracowanie koncepcji rozwoju Słupskiego Klastra Bioenergetycznego wraz z załącznikami (w tym m.in.: planami działań, diagnozą), służącej członkom klastra i interesariuszom.

Cele projektu:

Celem  projektu   jest  rozwój  lokalnych  odnawialnych  źródeł  energii     przez

Słupski Klaster Bioenergetyczny, zgodnie z wdrożoną Dyrektywą  RED  II, ze szczególnym uwzględnieniem roli JST tworzących tego typu lokalne społeczności energetyczne. Realizacja projektu powinna  przyczynić  się  do  bardziej  zrównoważonego  rozwoju  energetyki odnawialnej  na  szczeblu  lokalnym,  w  szczególności  lepszego  planowania  rozwoju  OZE  oraz dostosowania tego procesu do lokalnych uwarunkowań oraz potrzeb.

Projekt ma również promować lokalne inicjatywy takie jak klastry energii, spółdzielnie energetyczne czy prosumenci zbiorowi/wirtualni, które mają potencjał do odegrania znaczącej roli w polskiej transformacji energetycznej.