Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Zakup trzech samochodów marki Nissan z napędem elektrycznym.strzalkaStrona główna

Zakup trzech samochodów marki Nissan z napędem elektrycznym.


Zakup trzech samochodów marki Nissan z napędem elektrycznym

Projekt realizowany  przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Beneficjenta w ramach programu priorytetowego  nr  6.2. „Zeroemisyjny transport Mój elektryk” .

Okres kwalifikowalności wydatków: od 01.05.2020 r. do 31.12.2025 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19.04.2024 r.

Całkowita wartość netto projektu wyniosła:  459.732,46 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych:  459.732,46 zł  

Wartość dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 91.946,48 zł 

Cele projektu:

Zmniejszenie  emisji zanieczyszczeń powietrza dzięki zakupionym pojazdom z napędem elektrycznym, poprzez obniżenie zużycia energii i paliw emisyjnych  w transporcie.

Projekt zakłada zakup nowych pojazdów elektrycznych pojazdu kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e  wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077).

 

Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Zakres projektu:

Zakup i dostawa trzech  fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych N1 o napędzie elektrycznym marki NISSAN Townstar VAN EV.

Termin rzeczywistej dostawy pojazdów: 25.04.2023 r.