Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Zakup dwóch samochodów dostawczych marki Nissan z napędem elektrycznym.strzalkaStrona główna

Zakup dwóch samochodów dostawczych marki Nissan z napędem elektrycznym.

Projekt realizowany  przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Beneficjenta w ramach programu priorytetowego „eVAN – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1)

Okres kwalifikowalności wydatków: od 01.01.2020 r. do 30.09.2021 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28.10.2021 r.

Całkowita wartość netto projektu wyniosła:  260.244,00 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 260.244,00 zł

Wartość dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 70.000,00 zł 

Cele projektu:

Zmniejszenie  emisji zanieczyszczeń powietrza dzięki zakupionym pojazdom dostawczym z napędem elektrycznym, poprzez obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie.

Projekt zakłada zakup nowych pojazdów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, wspierających zeroemisyjny transport.

Przez „nowy pojazd elektryczny” należy rozumieć pojazd kategorii N1, o którym mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), który jest fabrycznie nowy i który nie był przed zakupem/leasingiem zarejestrowany.

Zakres projektu:

Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych N1 o napędzie elektrycznym marki NISSAN ENV200 FURGON 5DR ACENTA.

Termin rzeczywistej dostawy pojazdów: 02.07.2021 r.