Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Dla Słupska i okolicstrzalkaStrona główna

Dla Słupska i okolic

15.11.2005

Źródło: „Rzeczpospolita” – Dodatek promocyjno-reklamowy „Energia – Środowisko” – 15 listopada 2005 rok

Jak wiadomo, działania proekologiczne podejmuje się nie tylko z myślą o obecnej chwili, ale zwłaszcza o przyszłości, także tej bardziej odległej. Działania takie są tym ważniejsze, jeśli pozwalają objąć nie teren np. jednego miasta, ale rozwiązać problemy w pewnym rejonie. Taka też myśl przyświecała władzom miasta Słupsk oraz sąsiednim gminom wiejskim: Słupsk oraz Kobylnica. Samorządy te wspólnie postanowiły realizować „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”. Projekt ten w grudniu ubiegłego roku spotkał się z akceptacją Komisji Europejskiej, która na dofinansowanie inwestycji przeznaczyła z Funduszu Spójności 13,7 mln euro (ok. 70% łącznej wartości). Beneficjentem tych środków są „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
W ramach realizacji wspomnianego programu – który pozwoli też na zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej – planuje się budowę nowego głównego systemu transportu ścieków, rozbudowę słupskiej oczyszczalni (będą do niej także trafiały ścieki z są-siednich gmin), budowę stacji uzdatniania wody, uporządkowanie sieci kanalizacyjnej w Słupsku (rozdział sieci ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną) oraz budowę kanalizacji ściekowej – w łącznej długości ponad 150 kilometrów, głównie w gminach wiejskich.

-Chcemy, by nasze miasto, a także cały rejon Słupska, stawało się coraz atrakcyjniejsze zarówno dla turystów, jak i inwestorów. Nie jest to jednak możliwe bez inwestowania, także w ekologię. Rejon słupski należy do najczystszych w kraju i tak też musi być w przyszłości – podkreśla prezydent Słupska Maciej Kobyliński.

Realizacja inwestycji ma się rozpocząć w przyszłym roku, natomiast zakończyć w 2008 roku. Rok później nastąpi rozliczenie finansowe z Unią Europejską.