Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Umowy na realizację robót w ramach projektu „Wykorzystanie ciepła odpadowego z kogeneracji biogazowej w systemie ciepłowniczym miasta Słupska” podpisanestrzalkaStrona główna

Umowy na realizację robót w ramach projektu „Wykorzystanie ciepła odpadowego z kogeneracji biogazowej w systemie ciepłowniczym miasta Słupska” podpisane

10.11.2020

W dniu 05 listopada 2020 r. „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. podpisała dwie umowy na realizację robót w ramach projektu pt.: „Wykorzystanie ciepła odpadowego z kogeneracji biogazowej w systemie ciepłowniczym miasta Słupska” z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie zespołu kogeneracji w „OŚ” wraz z rozbudową miejskiego systemu sieci cieplnej, łączącej „OŚ” z obiektem Parku Wodnego „Trzy Fale” w Słupsku. Projekt ten podzielono na  następujące 2 zadania:

  • Zadanie 1 – Rozbudowa węzła CHP (zespołu kogeneracji) w oczyszczalni ścieków w Słupsku,
  • Zadanie 2 – Budowa sieci cieplnej, linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) wraz z kablem światłowodowym łączącym oczyszczalnię ścieków z obiektem Parku Wodnego Trzy Fale.

Wykonawcą robót realizowanych w ramach Zadania 1 została Spółka: EL-POMIAR Sp.z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Natomiast Zadanie 2 realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo Budowlane „Wójcik” Wiesław Wójcik z Lęborka.

Oba realizowane zadania podlegają dofinansowaniu  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.4. Redukcja Emisji.