Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Realizacja projektu rozpędza się…strzalkaStrona główna

Realizacja projektu rozpędza się…

07.05.2021

Realizacja projektu rozpędza się…

„Wodociągi Słupsk” jako nowoczesne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dostrzega swój potencjał również w zakresie energetyki, korzystając z posiadanych zasobów. Dlatego też Spółka podjęła się realizacji projektu pn.: „Wykorzystanie ciepła odpadowego z kogeneracji biogazowej w systemie ciepłowniczym miasta Słupska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego, który ma na celu rozwój lokalnego modelu energetyki rozproszonej, w ramach której lokalne przedsiębiorstwa i społeczności energetyczne powinny w jak najszerszym zakresie przechodzić z pozycji „przemysłowego odbiorcy energii” do pozycji ,,autoproducenta przemysłowego” lub prosumenta biznesowego. Projekt oparty na skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej z biogazu oraz wykorzystaniu ciepła odpadowego, ma być elementem stymulującym rozwój lokalnej energetyki, wytwarzania i dystrybucji energii, podnieść efektywność systemu ciepłowniczego miasta Słupska,  zmniejszy emisyjność produkcji energii i korzystnie wpłynie na koszty usług komunalnych w regionie. Rozproszenie źródeł wytwórczych poprawi sprawność przesyłu ciepła, wprowadzi element konkurencyjności i lepsze wykorzystanie potencjału energetycznego. Realizowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie zespołu kogeneracji w oczyszczalni ścieków (Etap I) oraz rozbudowie miejskiego systemu sieci cieplnej, łączącej „OŚ” z obiektem Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku (Etap II). Przedsięwzięcie pozwoli na zagospodarowanie ciepła z chłodzenia agregatów kogeneracyjnych, które obecnie pomimo 100% wykorzystania go do ogrzewania obiektów oczyszczalni i zapewnienia ciepła dla procesów technologicznych musi być oddawane przez chłodnice awaryjne. Działanie to wpłynie na istotną redukcję CO2 znacznie powyżej 30% w porównaniu do stanu wyjściowego. Planujemy osiągnięcie tego celu do końca marca 2022r.

Według stanu na dzień 30 kwietnia 2021 roku realizacja obu etapów prac jest już bardzo zaawansowana. Wykonawcy, mimo długiej zimy i niesprzyjających warunków atmosferycznych, starają się realizować prace zgodnie z założeniami, tak aby bez większych komplikacji zakończyć prace w umownych terminach.

a/  W ramach I etapu prac polegających na rozbudowie zespołu kogeneracji w oczyszczalni ścieków dotychczas wykonano przekładki kolidującej z nowym budynkiem infrastruktury podziemnej, fundamenty budynku. Zrealizowano  ok. 5% całego zakresu prac przewidzianych w ramach zadania. b/ Natomiast w ramach II etapu prac polegających na  rozbudowie miejskiego systemu sieci cieplnej, łączącej „OŚ” z obiektem Parku Wodnego Trzy Fale zaawansowanie prac wynosi ok. 57%. Wykonawca bezkolizyjnie wykonał już najważniejszy i zarazem najtrudniejszy etap związany z przewiertem ciepłociągu pod rzeką Słupią. Poza tym konsekwentnie realizuje prace na kilku frontach jednocześnie.