Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Ostatnie szlify przy modelu hydraulicznymstrzalkaStrona główna

Ostatnie szlify przy modelu hydraulicznym

22.06.2021

W dniu 20.05.2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Politechniki Gdańskiej oraz  Wodociągów  Słupsk – polskich partnerów projektu NOAH pn.: „Ochrona Morza Bałtyckiego przed nieoczyszczonymi  wyciekami ścieków podczas powodzi na obszarach miejskich”.

Spotkanie miało na celu sfinalizowanie działań projektowych realizowanych przez „Wodociągi Słupsk” oraz przez naukowców z Politechniki Gdańskiej nad modelem hydraulicznym słupskiego systemu kanalizacyjnego.

W pierwszej kolejności omówiony został postęp dotychczas zrealizowanych prac w ramach projektu NOAH przez obie strony. Dane uzyskiwane z zakupionych w ramach projektu urządzeń  do pomiaru poziomu napełnienia głównych kanałów ściekowych wraz z systemem automatycznej archiwizacji danych oraz urządzeń mierzących wysokość opadów atmosferycznych (deszczomierzy) wykorzystywane są w opracowywanym przez PG modelu hydraulicznym systemu kanalizacyjnego miasta przy uwzględnieniu różnych scenariuszy opadowych. Dzięki zakupionej infrastrukturze możemy badać wpływ opadów atmosferycznych o różnej intensywności, zasięgu i czasie trwania na pracę istniejącego systemu kanalizacyjnego funkcjonującego w mieście Słupsku. Zbudowany w ramach projektu NOAH system monitoringu obejmujący układy pomiarowe poziomu wypełnienia kanałów i deszczomierzy umożliwia nam zbadanie zależności pomiędzy intensywnością i zasięgiem opadów atmosferycznych w odniesieniu do napełnienia sieci kanalizacyjnej, ilości odprowadzanych wód przypadkowych pochodzących z opadów, częstotliwości uruchomienia przelewu burzowego do rzeki, a co za tym idzie określenie ilości i stosunku rozcieńczenia wodami opadowymi ścieków sanitarnych odprowadzanych do rzeki Słupi i dalej do Morza Bałtyckiego. Urządzenia te mierząc wysokość i czas trwania opadów atmosferycznych, jak również poziom wypełnienia kanałów umożliwiają specjalistom z Politechniki Gdańskiej – naszego partnera w projekcie – opracowanie modelu hydraulicznego systemu kanalizacyjnego Miasta Słupska. Dzięki temu będzie można przewidzieć możliwe podtopienia na terenie miasta, a co za tym idzie skuteczniej przeciwdziałać negatywnym zjawiskom spowodowanym m.in. zmianami klimatu. Analiza danych i uzyskanych wyników umożliwia wypracowanie optymalnych metod i rozwiązań technicznych, które będą miały wpływ na ograniczenie ilości ścieków i wód opadowych zrzucanych do rzeki Słupi i w konsekwencji do Morza Bałtyckiego. Późniejsze wdrożenie wypracowanych rozwiązań technicznych wpłynie na ograniczenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego poprzez przelew burzowy. Dlatego też Spółka pobiera próbki ścieków i prowadzi kolejne badania w ramach projektu NOAH. Dzięki opracowywanemu przez Politechnikę Gdańską modelowi hydraulicznemu, będziemy mogli zaprezentować rezultaty projektu partnerom projektu, lokalnym władzom i społeczności, które mogą być pomocne przy wdrażaniu rozwiązań zapobiegającym lokalnym podtopieniom i wylaniom ścieków z systemów kanalizacyjnych. Następnie spotkanie kontynuowane było w terenie. Pracownicy Politechniki Gdańskiej wraz z odpowiednio przygotowanymi pracownikami Spółki „Wodociągi Słupsk” zainstalowali urządzenia pomiarowe przygotowane przez Politechnikę Gdańska w trzech z czterech punków na terenie miasta: przy ulicach Kilińskiego, Szczecińskiej oraz alei 3-go Maja w Słupsku. Pracownicy spółki „Wodociągi Słupsk” wyposażeni w niezbędny sprzęt umieścili w studniach i komorach kanalizacyjnych skalibrowane urządzenia pomiarowe, zabezpieczyli je i pozostawili na kilka godzin celem pozyskania jak najbardziej miarodajnych wyników.  

Obecnie oczekujemy na wyniki z kampanii pomiarowej z PG, które zostaną wykorzystane do kalibracji modelu hydraulicznego systemu kanalizacyjnego w mieście Słupsku.

realizacja projektu NOAH relizacja projektu NOAH
realizacja projektu NOAH