Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Projekt NOAH zakończonystrzalkaStrona główna

Projekt NOAH zakończony

21.01.2022

Projekt NOAH zakończony.

Spółka „Wodociągi Słupsk” zakończyła realizację międzynarodowego projektu partnerskiego
pn.: ”Ochrona Morza Bałtyckiego przed nieoczyszczonymi wyciekami ścieków podczas powodzi na obszarach miejskich (NOAH)” w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 zgodnie z założeniami, tj. do dnia 31.12.2021 r.

Projekt ten został zrealizowany przez 18 partnerów z 6 krajów europejskich. Trzech partnerów reprezentujących nasz kraj w projekcie to Spółka „Wodociągi Słupsk”, Politechnika Gdańska oraz  Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.

Głównym założeniem projektu partnerskiego było m.in. opracowanie i wdrożenie zintegrowanych planów działania na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego i wód do niego wpływających, realizacja inwestycji pilotażowych mających na celu zapobieganie zrzutowi biogenów i substancji niebezpiecznych oraz wspomaganie ich usuwania.

Do projektu NOAH realizowanego przez wszystkich partnerów, wybrano osiem obszarów pilotażowych do testowania i wdrażania środków kontroli, narzędzi monitorowania i metod planowania w środowiskach miejskich. Stworzono modele obszarów do wykonywania analiz ryzyka powodziowego. W oparciu o wiedzę zebraną podczas modelowania zainstalowano odpowiednie urządzenia sterujące odwadnianiem w celu usprawnienia monitorowania i regulacji systemów odwadniających. Ponadto, aby usprawnić planowanie przestrzenne, stworzono nową metodykę badania zagrożeń powodziowych zgodnie z wybranymi scenariuszami klimatycznymi. Narzędzie oparte na ekstremalnych zjawiskach pogodowych – Extreme Weather Layer (EWL), łączy zarządzanie wodami opadowymi z planowaniem przestrzennym.

W Słupsku obszar badań objął sieć kanalizacyjną eksploatowaną przez „Wodociągi Słupsk”, położoną w terenie najgęściej zabudowanym, gdzie istnieje zarówno kanalizacja ogólnospławna jak i rozdzielcza. Tuż przed główną przepompownią ścieków (która pełni funkcję odpływu w rejonie pilotażowym) znajduje się przelew, który przy znacznych opadach atmosferycznych może kierować nadmiar ścieków do rzeki Słupi. Obszar pilotażowy jest głównym źródłem dopływu do Oczyszczalni Ścieków (OŚ), z czego 30% stanowią wody deszczowe. Wykorzystanie EWL umożliwiło wskazanie obszarów najbardziej zagrożonych podtopieniami. Zakupione w ramach projektu NOAH urządzenia i materiały umożliwiły sprawne prowadzenie tego typu przedsięwzięć. Ze wsparcie unijnym w ramach projektu NOAH zakupiono m.in. 6 szt. urządzeń mierzących wysokość opadów atmosferycznych (deszczomierzy) wraz z systemem automatycznej archiwizacji danych, ich zdalnego przesyłu i wizualizacji w dedykowanym oprogramowaniu, 12 szt. urządzeń do pomiaru poziomu napełnienia głównych kanałów ściekowych w 12 punktach na terenie miasta Słupska wraz z systemem automatycznej archiwizacji danych, ich zdalnego przesyłu i wizualizacji. Ponadto zakupiono sprzęt laboratoryjny do badania jakości ścieków, materiały laboratoryjne, w tym odczynniki, wyposażenie i sprzęt IT, niezbędne do prawidłowej realizacji projektu oraz zapewnienia trwałości jego efektów.

 

Wdrożenie działań i narzędzi NOAH może ograniczyć nawet o połowę napływ zanieczyszczeń z obszarów miejskich do Morza Bałtyckiego. W trakcie trwania projektu narzędzie EWL zostało przetestowane i dostosowane do procedury planowania urbanistycznego miast partnerskich. Koncepcję NOAH można łatwo skalować do dowolnego obszaru miejskiego wokół Morza Bałtyckiego, może więc stać się elementem działań w codziennych praktykach miast i przedsiębiorstw wodociągowych.