Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Podsumowanie realizacji projektu pn.: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglo-meracji Słupsk” wg stanu na 31.12.2021 r.strzalkaStrona główna

Podsumowanie realizacji projektu pn.: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglo-meracji Słupsk” wg stanu na 31.12.2021 r.

14.03.2022

 „Wodociągi Słupsk: Sp. z o.o. jako Beneficjent wraz z Gminą Słupsk jako Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków – wkroczyły  w ostatni etap realizacji  projektu  pn.: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”.

Według stanu na 31.12.2021r. zrealizowano 95% przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych w ramach projektu POIiŚ 2014-2020:

1/ w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków w Słupsku w 100% zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania, a w szczególności zadania mające na celu modernizację istniejącej gospodarki osadowej, w tym m.in.:

  • Budowa instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej;

Rys. nr 1: Instalacja suchej fermentacji perkolacyjnej.

  • Budowa placów składowych magazynów kompostu obejmujące optymalizację procesu technologicznego kompostowania osadów ściekowych;

Rys. nr 2: Place składowe magazynów kompostu.

  • Modernizacja węzła odwodnienia osadu – poprawa efektywności poprzez wymianę wirówki odwadniającej;

Rys. nr 3: Nowa wirówka.

  • Wymiana zgarniaczy osadników wstępnych i wtórnych – 4 kpl.;

Rys. nr 4: Wymiana zgarniaczy

  • Budowa instalacji dezodoryzacji zewnętrznych pierścieni odpływowych osadników wstępnych;
  • Wdrożenie procesu deamonifikacji do usuwania azotu z odcieków;
  • Zakup koparko-ładowarki do kompostu;

          Rys. nr 5: Koparko-ładowarka do kompostu

Ponadto w ramach prac realizowanych w projekcie na terenie OŚ w Słupsku wykonano instalację do poprawy efektywności i niezawodności procesów technologicznych oczyszczania ścieków, tj. modernizację nadrzędnego systemu sterowania procesami technologicznymi w części biologicznej oczyszczalni wraz z wymianą dmuchaw.

 Rys. nr 6: Dmuchawy

2/ w ramach budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej również zrealizowano 100% zaplanowanych przedsięwzięć, w tym m.in.:

a/ Beneficjent zakończył budowę/przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Al. 3 Maja, ul. Portowej, Spacerowej, Kaszubskiej-Łotewskiej, Legionów Polskich w Słupsku oraz budowę komór połączeniowych w kanalizacji ciśnieniowej w Kobylnicy. W ramach projektu Beneficjent zmodernizował ok. 2,6 km sieci kanalizacyjnych.

b/ Gmina Słupsk jako Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w projekcie zakończyła prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kusowo i Strzelino. Łącznie w ramach projektu POIiŚ na  terenie Gminy Słupsk zmodernizowano ok. 1,7 km sieci kanalizacyjnych.

Ponadto zakończono prace przy przebudowie przepompowni ścieków w  miejscowościach:  Głobino, Swołowo, Wielichowo, Strzelinko, Gać, Krępa Słupska i Gałęzinowo.

3/ W ramach budowy i przebudowy sieci wodociągowej zrealizowano 100% zaplanowanych przedsięwzięć, w tym m.in.:

a/ Beneficjent zakończył działania polegające na budowie/przebudowie sieci wodociągowej w rejonie ulic Banacha, Niemena i  Kaszubskiej w Słupsku oraz ul. Miejskiej w Siemianicach. Poza tym  przebudowie, poprzez wykonanie nowych odcinków wodociągów, poddano sieć w rejonie ul. Spacerowej, Dembińskiego, Chłopickiego, Braci Gierymskich, Jagiełły i Łukasiewicza, Poznańskiej, Szczecińskiej, Koszalińskiej, Braci Gierymskich, Olchowej i Cisowej, Parkowej, Jodłowej i Jałowcowej, Piłsudskiego i Zygmunta Augusta, Poprzecznej, Lawendowej i Klonowej w Słupsku. Łącznie Beneficjent zmodernizował ok. 5,1 km sieci wodociągowej.

b/ Gmina Słupsk przebudowała system wodociągowy zasilający miejscowość Strzelino oraz wykonała sieci wodociągowe z miejscowości Wrzeście do Wiklina i z miejscowości Rogawica do Kukowa.

Łącznie w ramach projektu POIiŚ na  terenie Gminy Słupsk zmodernizowano ok. 7,7 km sieci wodociągowej.

 

Do ostatecznej realizacji projektu pozostała jedynie dostawa dużego samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych. Gmina oczekuje na dostawę zamówionego pojazdu, która jest opóźniona z uwagi na obecną sytuację gospodarczą i polityczną.  Utrudnienia w dostępie do komponentów, które są konsekwencją pandemicznego przerwania łańcuchów dostaw w branży motoryzacyjnej oraz wysoka absencja chorobowa pracowników zarówno u dostawcy jak i u producentów komponentów były powodem złożenia przez Beneficjenta wniosku o wydłużenie terminu zakończenia projektu z 31.03.2022r. do 31.07.2022r.