Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Gospodarka energetyczna współczesnych oczyszczalni ścieków to też nasz priorytet.strzalkaStrona główna

Gospodarka energetyczna współczesnych oczyszczalni ścieków to też nasz priorytet.

28.03.2022

Gospodarka energetyczna współczesnych oczyszczalni ścieków to też nasz priorytet.

28.03.2022

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. były gospodarzem konferencji Pomorskiego Forum Wodociągowego, która odbyła się w dniach 23-25.03.2022 roku. Podczas konferencji wymieniono dotychczasowe doświadczenia branżystów zarówno z zakresu gospodarki ściekowej, energetycznej jak i wodnej. Zaprezentowano m.in.: zastosowane w słupskiej oczyszczalni ścieków alternatywne możliwości odzyskiwania energii elektrycznej i cieplnej, uzyskane m.in. dzięki realizowanym przez Spółkę inwestycjom w infrastrukturę energetyczną, wspieraną w głównej mierze środkami unijnymi. Tu na szczególną uwagę zasłużył realizowany przez Spółkę „Wodociągi Słupsk” w ramach PRO WP 2014-2020 projekt energetyczny pn.: Wykorzystanie ciepła odpadowego z kogeneracji biogazowej w systemie ciepłowniczym miasta Słupska”, który realizowany jest w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego, a ma na celu rozwój lokalnego modelu energetyki rozproszonej, w ramach której lokalne przedsiębiorstwa i społeczności energetyczne powinny w jak najszerszym zakresie przechodzić z pozycji „przemysłowego odbiorcy energii” do pozycji ,,autoproducenta przemysłowego” lub prosumenta biznesowego. Projekt oparty na skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej z biogazu oraz wykorzystaniu ciepła odpadowego jest elementem stymulującym rozwój lokalnej energetyki, wytwarzania i dystrybucji energii, podnosi efektywność systemu ciepłowniczego miasta Słupska, zmniejsza emisyjność produkcji energii i korzystnie wpływa na koszty usług komunalnych w regionie. Rozproszenie źródeł wytwórczych poprawia sprawność przesyłu ciepła, wprowadza element konkurencyjności i lepsze wykorzystanie potencjału energetycznego.

Rysunek 1 Prezentacja efektów zrealizowanych inwestycji energetycznych na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku

W trakcie wielu prezentacji przedstawiono osiągnięte efekty, dzielono się doświadczeniami z wdrożeń i realizacji prac oraz eksploatacji nowych urządzeń. Uczestnicy żywo interesowali się efektami wykonanych prac oraz m.in. kosztami ich implementacji.

Zwieńczeniem konferencji były wizyty w terenie, zarówno obiekt słupskiej oczyszczalni ścieków jak i stacji uzdatniania wody były przedmiotem zwiedzania przez przybyłych w tych dniach uczestników forum.