Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Gospodarka w obiegu zamkniętym w praktyce samorządowej 29.06.2022strzalkaStrona główna

Gospodarka w obiegu zamkniętym w praktyce samorządowej 29.06.2022

29.06.2022

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. były gospodarzem dwudniowej konferencji, która odbyła się w dniach 23-24.06.2022 r.,  mającej na celu podsumowanie zrealizowanych w latach 2014-2022 inwestycji, współfinansowanych środkami zewnętrznymi pochodzącymi m.in. z Unii Europejskiej.

W pierwszym dniu konferencji zaprezentowano zagadnienia i technologie, które były przedmiotem projektu: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” – dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata  2014-2020. W trakcie wielu prezentacji przedstawiono osiągnięte efekty, dzielono się doświadczeniami z wdrożeń i realizacji prac oraz eksploatacji nowych urządzeń. Uczestnicy żywo interesowali się efektami wykonanych prac oraz m.in. kosztami ich implementacji.

Ponadto, podczas wystąpień podsumowujących zrealizowane przedsięwzięcia w ramach projektu POIiŚ wykazano, że realizowane przez Spółkę „Wodociągi Słupsk” – Beneficjenta projektu działania, wspólnie z Gminą Słupsk będącą Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w projekcie, pozwalają na transfer środków na realizację ważnych społecznie inwestycji nie tylko na terenie Miasta Słupska, ale również na terenie gmin ościennych. Model ten pozwala na zintegrowanie wspólnych działań i wykazuje wyraźne efekty synergiczne budowania jednolitego i efektywnego systemu wodno-kanalizacyjnego.

Dodatkowo, podkreślić należy, iż jako „Wodociągi Słupsk”  od wielu lat przygotowujemy się do nowych wyzwań i chcemy dalej korzystać ze środków planu odbudowy dla Europy. Spotkanie w Słupsku było okazją do zaprezentowania naszej ścieżki dojścia do priorytetów rozwojowych uwzględnionych praktycznie we wszystkich dokumentach strategicznych UE.

Ta dwudniowa  konferencja była okazją do wymiany dotychczasowych doświadczeń  branżystów, zarówno z zakresu gospodarki ściekowej, energetycznej jak i wodnej. Zaprezentowano m.in.: zastosowane w słupskiej oczyszczalni ścieków alternatywne możliwości odzyskiwania energii elektrycznej i cieplnej, uzyskane m.in. dzięki realizowanym przez Spółkę inwestycjom w infrastrukturę.

Zwieńczeniem konferencji była wizyta w terenie, przedmiotem zwiedzania była słupska oczyszczalnia ścieków i cieszyła się ona  dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Prezentacje poszczególnych prelegentów znajdują się pod linkiem: https://www.wodociagi.slupsk.pl/2022/06/28/podsumowanie-konferencji-organizowanej-w-dniach-23-24-06-2022/