Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Zintegrowany System ZarządzaniastrzalkaO spółcestrzalkaStrona główna

Zintegrowany System Zarządzania

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Utrzymując Zintegrowany System Zarządzania: Jakością, Środowiskowy oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. realizują jeden z etapów długofalowej strategii rozwoju Firmy.

Będąc kompleksowym dostawcą usług wodno-kanalizacyjnych dla miasta Słupska i ościennych gmin, obejmujących produkcję, uzdatnianie i dostarczanie wody, odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków oraz zagospodarowanie osadów powstałych w procesie ich oczyszczania, stosujemy praktykę identyfikowania i harmonijnego zaspokajania potrzeb stron związanych z działalnością naszego przedsiębiorstwa, tj.: klientów/odbiorców, dostawców, pracowników, właścicieli i lokalnej społeczności.

Mając na uwadze wymagania i dobro zainteresowanych stron, jednocześnie przestrzegając obowiązujących uregulowań prawnych i innych, realizujemy działania mające na celu ciągłe doskonalenie funkcjonowania spółki, w celu podnoszenia jakości usług i wyrobów, poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływania na otaczające środowisko przyrodnicze. Realizujemy politykę Zrównoważonego Rozwoju.

Zobowiązujemy się do: 

 • produkcji i dystrybucji wody wysokiej jakości, o parametrach zgodnych z przepisami i normami, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne,
 • zachowania zgodnych z wymogami prawa parametrów oczyszczania ścieków i ich nieszkodliwego odprowadzania do środowiska przyrodniczego,
 • utrzymania ciągłej sprawności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • ciągłego monitorowania podstawowych procesów prowadzenia ruchu, w celu bieżącej kontroli oraz okresowej oceny ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami prawnymi i innymi wymaganiami, do których spełnienia spółka się zobowiązała,
 • aktywności rozwojowej, inwestycyjnej i innowacyjnej w strategicznych obszarach działalności spółki, przy stosowaniu zasad polityki efektywności
  energetycznej i zarządzania ryzykiem,
 • przestrzegania zasady, że wszyscy pracownicy organizacji odpowiadają za jakość, bezpieczeństwo pracy i otaczające środowisko, a odpowiedzialność ta jest równoznaczna z odpowiedzialnością za nasze przedsiębiorstwo,
 • promowania wśród zainteresowanych stron świadomości projakościowej, prośrodowiskowej i profilaktyki bhp w każdym działaniu i na każdym stanowisku pracy.

Zarząd Spółki „Wodociągi Słupsk” deklaruje zapewnienie zasobów na realizację niniejszej polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania – zgodnego z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001.

Pobierz Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania w wersji PDF
Pobierz certyfikat w wersji PDF:
1. Certyfikat PCBC S.A. (SZJ i SZŚ)
2. Certyfikat PCBC S.A. (SZBHP)
3. Certyfikat IQNet (SZJ i SZŚ)
4. Załącznik do Certyfikatu PCBC S.A. (SZJ i SZŚ)
5. Załącznik do Certyfikatu PCBC S.A. (SZBHP)
6. Załącznik do Certyfikatu IQNet (SZJ i SZŚ)

Zgodnie z PN-EN ISO 14001:2015-09 pkt 6.1.2 w Spółce „Wodociągi Słupsk” zostały zidentyfikowane następujące aspekty środowiskowe:.

 1. Woda pobrana z ujęć podziemnych
 2. Oczyszczone ścieki komunalne wprowadzone do odbiornika – rzeki Słupi

 

Zobacz dokumenty ZSZ (Jakość/Środowisko/BHP):

Rok 2019

1. Cele jakości na 2019
2. Program środowiskowy na 2018-2019 – aktualizacja
3. Plan poprawy warunków BHP na 2019
4. Raport z audytu 2019

Rok 2018

1. Cele jakości na 2018
2. Program środowiskowy na 2018-2019
3. Plan poprawy warunków BHP na 2018
4. Raport z audytu 2018